•  

  userfiles/eurobud-consultingeu/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/eurobud-consultingeu/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/eurobud-consultingeu/top/2.jpg

   

 •  

  userfiles/eurobud-consultingeu/top/3.jpg

   

 •  

  userfiles/eurobud-consultingeu/top/4.jpg

   

 •  

  userfiles/eurobud-consultingeu/top/5.jpg

   

 •  

  userfiles/eurobud-consultingeu/top/6.jpg

   

 

 

Oferta

EUROBUD – CONSULTING oferuje następujące usługi:

 • doradztwo w zakresie organizacji procesu inwestycyjnego,
 • doradztwo techniczne, kontrola wprowadzania zmian, zarządzanie kosztami,
 • monitorowanie harmonogramu przedsięwzięcia,
 • ocena lokalizacji,
 • program inwestycji,
 • analiza wykonalności inwestycji,
 • pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych dokumentów i ekspertyz,
 • negocjacje warunków partycypacyjnych z uczestnikami procesu,
 • organizacja i przeprowadzenie wyboru biura projektów,
 • projektowanie,
 • uzyskanie wymaganych zatwierdzeń i decyzji, konsultacja projektów,
 • opiniowanie i ocena dokumentacji,
 • przygotowanie materiałów przetargowych,
 • ocena wiarygodności,
 • prowadzenie przetargów na wykonawstwo robót,
 • kompletna obsługa przetargów.
 • prowadzenie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach,
 • monitorowanie harmonogramu realizacji, reprezentowanie inwestora,
 • kompletna obsługa odbioru końcowego,
 • uzyskanie wymaganych zatwierdzeń,
 • oddanie obiektu do użytkowania,
 • sporządzanie i prowadzenie książek obiektów budowlanych,
 • sporządzanie przeglądów technicznych obiektów budowlanych,
 • wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków, domów, mieszkań, lokali użytkowych, biur itp.

 

Realizacje

picture

Zobacz więcej

Szybki kontakt

Eurobud-consulting

Tel: 600 448 652
Email: w.konopka@onet.eu